zbývá za 1 199 Kč


1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících eshopu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho supermarketu. Ze statistických důvodů jsou monitorovány strany, které zákazníci navštěvují, bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečena proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží.

 

3. INFORMACE O POUŽITÍ DAT

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby Kaumy s.r.o.. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány> třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho e-mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu. Toto je možné zrušit provedením patřičných úprav v katě zákazníka. Informace o číslech platebních karet a údaje zadávané při platbě platební kartou nejsou v žádném případě jakkoliv uchovávány a společnost Kaumy s.r.o. k nim nemá žádný přístup.

 

4. MODIFIKACE ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Každý zákazník má možnost modifikovat své registrační údaje prostřednictvím zákaznického servisu na stránkách eshopu.

 

5. COOKIES

Vylepšují funkčnost celého systému jako je například předvyplnění uživatelského jména atp.. Pokud je použití cookies zakázáno nemůže supermarket správně pracovat, protože je používáno k uchování informace o tzv. "uživatelské session". V takovém případě doporučujeme použití povolit. Kaumy neuchovává v cookies žádné data osobního charakteru.

 

Viz. Nákupní řád odstavec č. 9.

 

Ve Fulneku    dne 26.5.2011